tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да спрем скърцането на вратите?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • Мултифункицонален сперй WD‑40®

  • Използван / стар парцал

  • Чиста кърпа

Стъпка 1

Установете точното място на скърцането

Стъпка 2

Отстранете мръсотията максимално старателно

Стъпка 3

Отстранете старата смазка (образувала се по краищата)

Стъпка 4

Нанесете новата смазка, след добре почистените повърхности

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg