tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да отстраните спирала от килима?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_400ML_Front
  • WD‑40®

  • Препарат за почистване на килими

  • Бяла кърпа

  • Ръкавици за почистване

Стъпка 1

Тествайте продукта преди употреба

Стъпка 2

Почистете с помощта на WD-40

Стъпка 3

Цялостно почистване

Стъпка 4

Подсушаване и релакс

Винаги имайте едно наум

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg