tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да смажем механизма на чекмеджето?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • Суха кърпа

  • Отвертка

  • Мултифункционален спрей WD‑40®

Стъпка 1

ПОДГОТОВКА

Стъпка 2

ПОЧИСТВАНЕ

Стъпка 3

В ПОМОЩ WD-40

Стъпка 4

ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Стъпка 5

ВАШЕТО ЧЕКМЕДЖЕ Е ГОТОВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg