tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да почистите правилно очилата си?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • вода

  • течен сапун

  • чиста памучна кърпа

  • мултифункционален спрей WD‑40®

Стъпка 1

Почистване с вода

Стъпка 2

Използване на течен сапун

Стъпка 3

Подсушаване с памучна кърпа

Стъпка 4

Допълнителна грижа с WD-40

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg