tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да поправим повреден звънец?

Необходими материали

    untitled design (34)
  • Отвертка

  • Вакуум помпа

  • WD‑40 Specialist® Contact Cleaner

  • Тестер

Стъпка 1

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪНШНИЯ БУТОН

Стъпка 2

ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА КЛЕМИТЕ

Стъпка 3

ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА НА БУТОНА

Стъпка 4

ПРОВЕРКА НА ТРАНСФОРМАТОРА

Стъпка 5

ПРОВЕРКА НА ЗВЪНЕЦА (КАМБАНАТА)

Стъпка 6

ПРОВЕРКА ИЗПРАВНОСТТА НА СИСТЕМАТА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg