tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да сменим акумулатора на автомобила?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • Комплект гаечни ключове

  • Защитни ръкавици (Акумулаторът съдържа сярна киселина във вид на електролитен разтвор, който е опасен за кожата)

  • WD‑40®

Стъпка 1

СВАЛЯНЕ НА СТАРИЯ АКУМУЛАТОР

Стъпка 2

ПОСТАВЯНЕ НА НОВИЯ АКУМУЛАТОР

Стъпка 3

ЗАЩИТА НА НОВИЯ АКУМУЛАТОР

Стъпка 4

ПРОВЕРКА НА ИЗПРАВНОСТТА

Стъпка 5

РЕЦИКЛИРАНЕ НА СТАРИЯ АКУМУЛАТОР

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg