tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да почистим замъглените фарове?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • мултифункционален спрей WD‑40®

  • чиста кърпа

  • парцал

  • гъба

  • топла сапунена вода

  • микрофибърна кърпа

Стъпка 1

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ

Стъпка 2

ПРИЛОЖЕТЕ WD-40

Стъпка 3

ПОВТОРЕТЕ

Стъпка 4

ПОЧИСТЕТЕ И ПОДСУШЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg