tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да сменим тоалетната седалка?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • мултифункционален спрей WD‑40®

  • почистващи препарати

Стъпка 1

ДЕМОНТАЖ НА СТАРАТА ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА

Стъпка 2

ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ТОАЛЕТНАТА

Стъпка 3

СМЯНА НА ТОАЛЕТНАТА СЕДАЛКА

Стъпка 4

ПОДДРЪЖКА НА ТОАЛЕТНАТА СЕДАЛКА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg