tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да възстановим сребърните бижута?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • мултифункционален спрей WD‑40®

  • чиста вода

  • суха кърпа

  • микрофибърна кърпа за почистване

Стъпка 1

ПОДГОТОВКА

Стъпка 2

НАЧАЛО

Стъпка 3

ИЗПЛАКНЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg