tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да смажем механизмите при мрежата за тенис?

Необходими материали

    untitled design (35)
  • Комплект гаечни ключове

  • WD 40 Multi Use Product

  • Меки кърпи

  • Машина за миене под налягане

  • WD 40 Specialist Penetrant

Стъпка 1

ПОЧИИСТВАНЕ НА МРЕЖАТА

Стъпка 2

СМАЗВАНЕ НА ЛЕБЕДКИТЕ ЗА ОБТЯГАНЕ НА МРЕЖАТА

Стъпка 3

ПОДДРЪЖКА НА ОСНОВИТЕ - ПОСТОВЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg