tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да почистите свещите на автомобила?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • мултифункционален спрей WD‑40®

  • чиста кърпа

  • гаечен ключ

Стъпка 1

свалете капака

Стъпка 2

свалете свещите

Стъпка 3

почистете мястото

Стъпка 4

напръскайте свещите

Стъпка 5

време за съхнене

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg