tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да поправите блокирани ролетни щори?

Необходими материали

    WD40_Specialist_High_Performance_Silicon_Lube_400ML_Front
  • Парцали

  • Части /Аксесоари за смяна при необходимост (колелца, моторче и части към него)

  • Сапун за почистване на щората

  • WD‑40 Specialist® със своята силиконова смазка за релсите и движещите се части

  • WD40 Specialist Contact Cleaner – (Почиствател за Ел. Контакти), за почистване и възстановяване на електричеството в кутията на щората. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: този продукт (Почиствателя за Ел. Контакти) се ползва само и единствено при изключено електричество.

Стъпка 1

ФИКСИРАНЕ / ОТБЛОКИРАНЕ НА КОЛЕЛЦАТА

Стъпка 2

ПОДМЯНА НА СЧУПЕНИ КОЛЕЛЦА

Стъпка 3

ДИАГНОСТИКА НА ЕВЕНТУАЛНА ПОВЕРДА В АКУМУЛАТОРЧЕТО НА КУТИЯТА

Стъпка 4

ДИАГНОСТИКА НА БЛОКИРАЛ НАКРАЙНИК

Стъпка 5

ПОДДРЪЖКА НА ЩОРАТА С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БЛОКИРАНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg