tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да отворим заял прозорец?

Необходими материали

Стъпка 1

ОТВОРЯНЕ НА ПРОЗОРЕЦА

Стъпка 2

ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ КРИЛАТА И РАМКАТА

Стъпка 3

ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ЗАТВАРЯЩИТЕ И НАКЛАНЯЩИ МЕХАНИЗМИ

Стъпка 4

ОТВАРЯНЕ НА ПРОЗОРЕЦ С АЛУМИНИЕВА ИЛИ PVC РАМКА

Стъпка 5

КАК ДА ОТВОРИМ ЗАЯЛ ПЛЪЗГАЩ СЕ ПРОЗОРЕЦ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg