tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да монтираме превключвател?

Необходими материали

  • Димиращ ключ

  • Отвертка

  • WD‑40 Specialist® – почиствател за контакти

  • Димираща крушка

  • WD‑40 Specialist® – бързоразхлабваща смазка

Стъпка 1

КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Стъпка 2

ДЕМОНТАЖ НА СТАРИЯ КЛЮЧ

Стъпка 3

СВЪРЗВАНЕ НА ДИМИРАЩИЯ КЛЮЧ

Стъпка 4

ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ СТЕНАТА

Стъпка 5

ПОСТАВЯНЕ НА КОПЧЕТО ЗА РЕГУЛИРАНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg