tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да отстраним остатъци от лепило?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • WD‑40® Мултифункционален спрей

  • Скрапер или острие

  • Чиста кърпа

  • Топла сапунена вода

  • Гъба

  • Парцал

Стъпка 1

Изстъргване на остатъците от лепило

Стъпка 2

Нанасяне на мултифункционален продукт WD-40

Стъпка 3

Почистване

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg