tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да сменим накладките на автомобила?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • Накрайници (различни размери)

  • Гаечни ключове

  • Щанга

  • Различни удължения

  • Върток

  • Универсална смазка WD‑40®

  • Допълнителни аксесоари (ръкавици, кърпи, телена четка и други)

Стъпка 1

Подготовка на автомобила

Стъпка 2

Разхлабване на колелата

Стъпка 3

Повдигане на автомобила и сваляне на колелата

Стъпка 4

Смяна на накладките

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg