tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да почистим острието на косачката?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • Предпазни средства за ръце и очи (ръкавици и очила)

  • Ръчна сифон помпа

  • Твърда четка

  • Комплект тресчотка

  • Чиста вода

  • ®">WD‑40®

Стъпка 1

Предпазни мерки

Стъпка 2

Подготовка за почистване

Стъпка 3

Почистване

Стъпка 4

Сваляне на острието

Стъпка 5

Смазване на острието с WD-40

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg