tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да почистим прахосмукачка – робот?

Необходими материали

  • Разтвор от сапун и вода

  • Мека кърпа

  • Четка с мек косъм

  • Пинцети

  • WD‑40 Specialist® PTFE Dry Lubricant

Стъпка 1

ПОДДРЪЖКА НА СЕНЗОРИТЕ

Стъпка 2

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ

Стъпка 3

ПОЧИСТВАНЕ НА КУТИЯТА И ЧЕТКИТЕ

Стъпка 4

ПОЧИСТВАНЕ НА КОЛЕЛЦАТА

Стъпка 5

СМАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg