tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да почистим контактните зони на дистанционно?

Необходими материали

    untitled design (34)
  • Mалка отвертка

  • Чиста кърпа

  • Памучни тампони

  • WD‑40 Specialist ® Contact Cleaner – Почиствател за ел. контакти

Стъпка 1

ОТВОРЕТЕ ДИСТАНЦИОННОТО И ИЗВАДЕТЕ БАТЕРИИТЕ

Стъпка 2

ПОЧИСТЕТЕ КОНТАКТНИТЕ ЗОНИ С ПОМОЩТА НА WD-40 SPECIALIST Contact Cleaner

Стъпка 3

ОТВОРЕТЕ ДИСТАНЦИОННОТО ИЗЦЯЛО, ПОЧИСТЕТЕ КОНТАКТИТЕ И ПЛАТКАТА

Стъпка 4

СГЛОБЕТЕ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg