tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да почистим камина?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • Вода и сапун

  • Прахосмукачка за пепел

  • Четка

  • Почистващ препарат за прозорци

  • WD‑40 ® Multi Use Product

Стъпка 1

ОТСТАНЯВАНЕ НА ПРАХ И ДРУГИ ОТЛАГАНИЯ

Стъпка 2

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ

Стъпка 3

ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ

Стъпка 4

СМАЗВАНЕ НА ПЛЪЗГАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ И ПАНТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg