tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да изградим къщичка за зайци?

Необходими материали

Стъпка 1

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЪНШНА ЗАЕШКА КЪЩИЧКА

Стъпка 2

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА

Стъпка 3

ГОРНО НИВО

Стъпка 4

НАЗЕМНО НИВО

Стъпка 5

ПОКРИВ

Как да изградим къщичка за зайци?

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg