tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да почистим дръжката на вратата?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • Вода

  • Препарат за съдове

  • Мека почистваща кърпа

  • Отвертка

  • Мултифункционален спрей WD‑40®

Стъпка 1

свалете дръжката на вратата

Стъпка 2

почистете дръжката на вратата

Стъпка 3

почистете с чиста вода

Стъпка 4

смажете дръжката с WD-40

Стъпка 5

поставете дръжката

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg