tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как чудотворният WD‑40® отстранява влагата?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • Мултифункционален спрей WD‑40®

  • лампа

  • ел. инструменти

  • акумулатор

Стъпка 1

Предотвратяване на ръжда и корозия

Стъпка 2

Премахване на влагата от ел.инструментите

Стъпка 3

Предпазване окисляването на клемите на акумулатора

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg