tracking

Продукти

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg

Как да сменим гумата на велосипеда?

Необходими материали

    UK_WD40_Multi-Use_Product_Smart_Straw_450ml_Front_Straw_UP
  • Помпа за велосипед

  • Инструменти за демонтаж на гума

  • Нова вътрешна гума (съобразена с размера на гумата (26 ″, 28 ″,…) и размера на вентила (в мм.)

  • Подходящо работно пространство

  • Инструменти за разглобяване на колело

Стъпка 1

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА И ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Стъпка 2

ДЕМОНТАЖ НА КОЛЕЛОТО

Стъпка 3

СВАЛЕТЕ ВЪТРЕШНАТА ГУМА

Стъпка 4

МОНТАЖ НА НОВАТА ВЪТРЕШНА ГУМА

Стъпка 5

НАПОМПЕТЕ ГУМАТА И МОНТИРАЙТЕ КОЛЕЛОТО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Свържете се с нас

Деником ЕООД София 1592 София Еърпорт Център бул. “Христофор Колумб” 64 Сграда В.02

www.denicom.bg