Как да се справим с ръждата

Металът е с безброй практически приложения – в строителството, в бита, за декоративни цели. Железните решетки например са част от естетическото оформление на много домове, като освен за декорация, служат и за по-добра защита в домовете ни. И идва въпросът, как да се справим с ръждата?

Желязото обаче има  един огромен недостатък –  ръждата! За съжаление желязото   е изключително податливо на ръжда и няма мерки, които напълно да елиминират корозионния процес.  Времето, което отнема на желязната структура да ръждяса, зависи от вида на използваното желязо.

Корозионният процес  при неръждаемата стомана и алуминият, например, отнема по-дълго  време. Стоманата обаче ръждясва бързо. Всичко, което е от стомана, поставено на открито, до ден, два започва да корозира.

Ръждата е, железен оксид, който се образува при взаимодействието или контакта на желязото или стоманата с кислород във влажна среда . Ръждата се разпростира бързо и в случай, че не бъдат взети навременни мерки, може да причини разпад на цялата засегната структура.

Ръждата може да бъде премахната, но процесът е бавен и времеемък.

Процесът

Железният оксид е широко разпространено химично съединение, съставено   от желязо и кислород. Ръждата по  стоманени или железни конструкции е пример за електрохимична реакция, известна като корозия. За наличието на корозионен процес говорим, когато са налице следните условия: наличие на катод, който е метал (лесно приема електрони), наличие на анод, който е метал, (лесно отдава електрони) и наличие на електролит, което е течност, улесняваща движението на електроните.

При корозия на метала, електролитната течност спомага преноса на кислород към анода. При  комбинация на метала с кислород  електроните се освобождават. Когато електроните постъпват към катода при електролиза, анодният метал изчезва.

Преобразуването на желязо в железен оксид е корозия. Както споменахме  по-горе, за протичането на процеса  са необходими три условия: наличието на желязо, кислород и вода.

Когато водата влезе в контакт с желязна структура се случват две неща.  Първо. водата реагира с въглеродния  диоксид в атмосферата и образува въглеродна киселина, която се превръща в електролит. Киселината води до разтваряне на желязото. Второ, водата започва да се разделя на кислород и водород. Желязото и кислородът реагират и образуват железен оксид. В този процес електроните се освобождават и постъпват към катода, който може да бъде или друг метал, или друга част от желязната структура.

Химичните съединения, които се намират в морска вода или в киселинния  дъжд например, ги правят по- силни електролити от обикновената вода. По-тази причина в тяхно присъствие корозивните процеси бързо се ускоряват. Ето защо честото прилагане на антикорозивни продукти при структури от желязо/стомана  изложени на външни атмосферни влияния е от съществено значение .

Железните конструкции могат да бъдат предпазени от ръждата по много начини. Продуктите за защита от ръжда обикновено покриват желязната конструкция в защитен слой, който предотвратява появата на  корозионни процеси.

Незабавен  и ефективен метод  за   осигуряване на  защита срещу ръжда е и прилагането на WD-40 Multi-Use. Едно  бързо и лесно решение на проблема с ръждата. Използвайте WD-40 за предпазване от корозия, премахване на влагата, почистване на клеясали махенизми и още хиляди решения, които този уникален продукт ще Ви помогне в ежедневието.

Покрития

Корозията може да бъде предотвратена чрез покриване на желязната структура с друг метал, който да е по- слабо или по-силно реактивен към влагата.

Има два вида покрития за предпазване от корозия : анодна защита и катодна защита

Анодна защита

При анодната защита желязната структура се покрива с калай или друг метал, който е по-слабо реактивен. Калайът е често използван антикорозионен продукт. Той реагира много по-слабо на атмосферните условия, така че желязната структура, която покрива, ще бъде добре обезопасена. Този вид покритие се нарича анодна защита, защото в процеса, желязната структура нуждаеща се от защита се превръща в анод.

Анодната защита се използва при защита на въглеродно-стоманени резервоари за съхранение. Тези резервоари обикновено се използват за съхранение на сярна киселина и 50% сода каустик. Катодната защита не е приложима в такава среда;

Катодна защита

Покриването на желязна структура с цинк, е най-често срещаният пример за катодна защита. Цинкът също е често използван антикорозионен продукт. Процесът е познат още като галванизация.

Цинкът е по-силно реактивен към влагата в атмосферата в сравнение с желязото, следователно корозивната реакция ще протече с него. Цинкът се окислява, образувайки цинков оксид. Цинковият оксид от своя страна действа като предпазен слой на желязото.

Процесът се нарича катодна защита, защото желязната структура, нуждаеща се от защита се превръща в катод.

Катодната защита обикновено се прилага за антикорозионна защита на стоманени тръбопроводи (водни, горивни) ,бойлери, корабни корпуси , петролни платформи и др.

Пасивиране

Пасивирането представлява създаване на тънък окисен слой по повърхността на метални изделия с цел предпазване от корозия . Това е техника, която също се използва успешно за предотвратяване на ръжда, въпреки  че  не е  толкова ефективна,  колкото катодната и анодната защита. Пасивирането е предпочитан метод за антикорозионна защита на по-дребни стоманени предмети и части. За по-голяма резистентност към водата, материалът трябва да бъде покрит с масло.

Антикорозионни бои

Антикорозионните бои са един много  рентабилен  продукт  за  защита от ръжда. Всяка антикорозионна боя заедно с грунд  създава незабавна бариера между външните атмосферни влияния и  желязната повърхност. Този тип защита не е много дълготрайна, но при правилната поддръжка може да предпази структурата и за дългосрочен период от време.

Смазочно масло

Още един продукт за защита от ръжда е смазочното масло. То е продукт на восъчна основа, което защитава железни структури от ръжда. Прилага се чрез впръскване върху повърхността .Често се използва за антикорозионна защита на кораби и автомобили.

Прочетете и други наши предложения за:

Харесайте ни и в Facebook

Последвайте ни в Instagram

Гледайте нашите видеа в YouTube